Velkommen

Velkommen til Foreningen Endelave Skoles hjemmeside.
Foreningen Endelave Skole blev oprettet den 28. april 2019.

Formålet med foreningen er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. 
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.