Nyheder og velkomst

NYHEDER
Hvad sker der af nyt lige nu?

06.09.2020

KONTAKTMAILS
– Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, mail info@endelaveskole.dk
– Kontakt til bestyrelsen: mail bestyrelse@endelaveskole.dk

30.08.2020

BESTYRELSEN KONSTITUERET (se ændringer i bestyrelsen fra/med 5. September 2021 under Kontakt og Bestyrelse)
Efter generalforsamlingen, hvor to nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen, har denne konstitueret sig på bestyrelsesmødet 30/8 2020.
Foreningens bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf to vælges og syv udpeges. P.t. mangler et bestyrelsesmedlem som repræsentant for naboer med matrikel til skolen.

Formand
– Maja S. Hoe, mail majashoe@gmail.com
(repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave) 
Næstformand
– Desirée Bakkestrøm Hougesen (medlem valgt på generalforsamlingen)
Kasserer
– Dorte Knudsen (repræsentant udpeget af bestyrelsen for lægeurtehaven)
Sekretær og webmaster
– Kiss Nøhr Jensen (medlem valgt på generalforsamlingen) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
– VAKANT (repræsentant udpeget af Endelave Skoles naboer, som har matrikel op til skolen)
– Kim Holm Pedersen  (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave)
– Marianne Brodersen (repræsentant udpeget af Endelave Kro og Gæstgiveri) 
– Morten Skovmand Fogh (administrativ repræsentant udpeget af Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab) 
– Birthe Knudsen (medlem af og udpeget af Horsens Byråd)


17.08.2020

NY SHELTER OVERNATNINGSPRIS
For at gøre overnatningspris ligestillet med overnatning på øens naturcamp/ø-lejren, så er shelterovernatning pr. 17/8 ændret til 25 kr. pr. person pr. overnatning.

01.06.2020
LILLEPUTKANINOEN
En arbejdsgruppe under Foreningen Endelave Skole har iværksat Lilleputkaninoen, en gratis og guided endagstur på Endelave – turen går fra Snaptun og er for før-skolebørn.

Endelave er kendt for Kaninoen, som er øens modstykke til Caminoen, hvor voksne vandrer og reflekterer.
Navnet er inspireret af Endelaves vilde kaniner.

Lilleputkaninoen er et tilbud til kommende skolebørn i Horsens Kommunes dagtilbud. Aktiviteten finder sted onsdag den 14. juni eller torsdag den 25. juni 2020.

01.10.2020

ENDELAVE BIBLIOTEK

Nu kan man komme på biblioteket, lige når det passer, når Årets Ø, Endelave, byder indenfor på biblioteket fra torsdag 1. oktober.

Et af øens offentlige tilbud er folkebiblioteket. Foreningens formål er at gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune og skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. I den bestræbelse vil Endelave Bibliotek spille en væsentlig rolle som både døgnåbent bibliotek og forsamlingshus.

De landfaste biblioteksfilialer har i flere år haft høj tilgængelighed med en daglig åbningstid fra kl. 7 til 22. Nu finder den øgede tilgængelighed vej til Endelave Bibliotek, der fremadrettet skal være åbent døgnet rundt – ikke bare for øens indbyggere men også for de mange turister og andre besøgende på øen.

VELKOMMEN TIL ENDELAVE SKOLE

Velkommen til Foreningen Endelave Skoles hjemmeside.
Foreningen Endelave Skole blev oprettet den 28. april 2019 og blev sat i drift den 1. juli 2019.

Formålet med foreningen er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. 
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.