Faciliteter

Disse faciliteter findes på Endelave Skole
Hovedbygningen
– Stor mødelokale
– Kontor/pc opkobling hjemmepleje
– Tekøkken og toilette
– Lille mødelokale med rundt bord

Følgende er ikke disponible for udlejning:
– Bibliotek (for alle interesserede)
– Maskinrummet: Fitness rum (for øens beboere)
– Legestue (for øens beboere)
– 1. sal Indkvartering for færgepersonale
– 1. sal Prøvelejlighed

Bagbygningen
– Gymnastiksal
– Toilette i stuen og på 1. sal
– Køkken
– Bad og omklædning
– Sløjdlokale (grov krea-rum)
– 1. sal mødelokale
– 1. sal Krea-rum (fint krea-rum)

Følgende er ikke disponibel for udlejning:
– 1. sal Arkiv for Endelave Museum

Hovedbygningen set fra skolegården
Set ovenfra. Øverst i billedet er bagbygning med gymnastiksal, køkken m.v. Nederst i billedet er hovedbygningen set fra Kongevejen.

Shelterområdet
– Fire dobbeltsheltere med plads til i alt 40 personer.
– Bålhytte med tilbehør til udendørs madlavning over bål