Bestyrelse og kontaktinformationer

KONTAKT
Kontakt til bestyrelsen via mail-adressen: bestyrelse@endelaveskole.dk

Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, via mail-adressen : info@endelaveskole.dk

FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af seks medlemmer, hvoraf tre vælges og tre udpeges:

Formand
– Jacob Eskildsen (medlem valgt på generalforsamlingen)  
Kasserer
– Dorte Knudsen (repræsentant for Beboerforeningen)
Sekretær og webmaster
– Kiss Nøhr Jensen (medlem valgt på generalforsamlingen) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
– Leif Jørgensen (repræsentant for Beboerforeningen på Endelave)
– Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder (administrativ repræsentant)
– Søren Lind Jensen (medlem af og repræsentant for Horsens Byråd)

Suppleanter
– Bjarne Ottesen (valgt på generalforsamlingen)
– Lars Møller (valgt på generalforsamlingen)

Revisor
– Erling Sørensen (valgt på generalforsamlingen)
Revisorsuppleant
– Frede Lassen (valgt på generalforsamlingen)

FORRETNINGSUDVALG
Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens vedtægter og mødereferater vil fremtidigt være at finde her på denne side.