Kontakt og bestyrelse

KONTAKT
– Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, mail info@endelaveskole.dk
– Kontakt til bestyrelsen: mail bestyrelse@endelaveskole.dk

FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf to vælges og syv udpeges: 

Formand
– Maja S. Hoe, mail majashoe@gmail.com
(repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave) 
Næstformand
– Desirée Bakkestrøm Hougesen (medlem valgt på generalforsamlingen)
Kasserer
– Dorte Knudsen (repræsentant udpeget af bestyrelsen for lægeurtehaven)
Sekretær og webmaster
– Kiss Nøhr Jensen (medlem valgt på generalforsamlingen) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
– VAKANT (repræsentant udpeget af Endelave Skoles naboer, som har matrikel op til skolen)
– Kim Holm Pedersen  (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave)
– Marianne Brodersen (repræsentant udpeget af Endelave Kro og Gæstgiveri) 
– Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder (administrativ repræsentant)
– Birthe Knudsen (medlem af og udpeget af Horsens Byråd)

Suppleanter
– Lotte Kronborg (valgt på genralforsamlingen)
– Bjarne Ottesen (valgt på generalforsamlingen)

Revisor
– Erling Sørensen
Revisorsuppleant
– Henning Brodersen

FORRETNINGSUDVALG
Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

14.11.2020 Morten Skovmand Fogh (administrativ repræsentant udpeget af Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab) har fået nyt job uden for Horsens kommune. Morten erstattes af Claus Hagstrøm Hansen, Biblioteksleder for Horsens kommunes biblioteker.

Bestyrelsens mødereferater vil fremtidigt være at finde her på denne side.