Booking af faciliteter

Vedrørende  booking af shelter og bålhytte,  booking af skolebygningens lokaler samt booking af bagbygningens lokaler (gymnastiksal og køkken):

Bookinger foretages på foreningens mail:
info@endelaveskole.dk

Hvis der i stedet ønskes teltopslagning, så henviser vi venligst til Endelave Campingplads, der ligger lidt længere henne ad Kongevejen. Læs mere her: endelavecamping.dk

Der er også mulighed for at slå lejr ved Endelave Lejren på vestsiden af Endelave. Læs mere her: endelavelejren.dk