Priser vedr. leje

Ved brug af faciliteterne afleveres faciliteter og lokaler opryddede, fejede og rengjorte. Hvis der konstateres manglende oprydning og tilsnavsede faciliteter, der vil kræve rengøring,  vil der blive fremsendt faktura for ekstra rengøring.