Priser vedr. leje

Ved brug af faciliteterne afleveres faciliteter og lokaler ryddelige, fejede og rengjorte. Hvis der konstateres manglende oprydning og tilsnavsede faciliteter, der vil kræve rengøring,  vil der blive fremsendt faktura for ekstra rengøring.

 Skoler, institutioner og foreninger fra Horsens Kommune Foreninger hjemmehørende på Endelave
(til møder og arrangementer)
Skoler, institutioner og foreninger udenfor Horsens Kommune Private med folkeregister-adresse eller fast ejendom på Endelave
(til private arrangementer)
Private uden folkeregister-adresse eller fast ejendom på Endelave
Forbrugsgebyr for forbrug af el, vand, aftørringspapir, affaldssække, bålbrænde, rengøringsmidler mm.

500 kr. pr. overnatning for de første 25 personer.
For personer derudover 10 kr. pr. person pr. overnatning.
 500 kr. pr. overnatning for de første 25 personer.
For personer derudover 10 kr. pr. person pr. overnatning.
300 kr. pr. opstart af lerværkstedets ovn (grundet dyre el-priser)300 kr. pr. opstart af lerværkstedets ovn (grundet dyre el-priser)
Shelterområdet bag gymnastiksal – sheltere, plæne, grill hytte

Uden beregning. Finansieret af driftstilskud fra Horsens Kommune.Uden beregning. Finansieret af driftstilskud fra Horsens Kommune.1.000 kr. for op til to overnatninger.
Pr. efterfølgende overnatning 250 kr.  
500 kr. for et døgn.
Pr. efterfølgende døgn 250 kr.  
 
Bagbygning med gymnastiksal og bruserum, toilet og køkken  Uden beregning.Uden beregning.1.500 kr. for op til to overnatninger.
Pr. efterfølgende overnatning 250 kr.  
1.000 kr. for et døgn.
Pr. efterfølgende døgn 500 kr.  
 
Enkeltvis shelter leje

Uden beregning.Uden beregning. 25 kr. pr. person pr. overnatning.25 kr. pr. person pr. overnatning.
 Andre faciliteter:     
Hovedbygning
Musiklokale
  Uden beregning.      Uden beregning.  250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter  
”Lærerværelse og tekøkken”Uden beregning.Uden beregning.250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter    
Biblioteket
(til mindre møder)
Uden beregning.Uden beregning.250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter  
Bagbygning
Sløjdlokale/Maskinværksted
  Uden beregning.  Uden beregning.  250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter    
Mødelokale 1. salUden beregning.Uden beregning.250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter