Nyheder og velkomst

NYHEDER
Hvad sker der af nyt lige nu?

GENERALFORSAMLING 2020

Link til dagsorden her


LILLEPUTKANINOEN
En arbejdsgruppe under Foreningen Endelave Skole har iværksat Lilleputkaninoen, en gratis og guided endagstur på Endelave – turen går fra Snaptun og er for før-skolebørn.

Endelave er kendt for Kaninoen, som er øens modstykke til Caminoen, hvor voksne vandrer og reflekterer.
Navnet er inspireret af Endelaves vilde kaniner.

Lilleputkaninoen er et tilbud til kommende skolebørn i Horsens Kommunes dagtilbud. Aktiviteten finder sted onsdag den 14. juni eller torsdag den 25. juni 2020.

VELKOMMEN TIL ENDELAVE SKOLE

Velkommen til Foreningen Endelave Skoles hjemmeside.
Foreningen Endelave Skole blev oprettet den 28. april 2019 og blev sat i drift den 1. juli 2019.

Formålet med foreningen er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige. 
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.