Velkomst

NYHEDER
Hvad sker der af nyt lige nu?

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Endelave skole.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i foreningen Endelave Skole fredag d. 19/6 kl. 9.00. Generalforsamlingen afholdes online via Teams. Ved henvendelse på mailadressen info@endelaveskole.dk kan man få en invitation til mødet tilsendt.

Eneste punkt på generalforsamlingen er:

Ændring af vedtægternes §3 fra ordlyden:

Stk. 1: Som medlem er enhver, som har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave.

ændres til:

stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der har fast ejendom eller folkeregisteradresse på Endelave.

stk. 2 Man kan optages som medlem, hvis man ytre ønske om det til bestyrelsen, eller møder op på generalforsamlingen.

Baggrunden for ændringen er, at Horsens kommune har anfægtet lovligheden af den oprindelige formulering, og foreningens vedtægter skal godkendes af Horsens kommune.

25/6 -2024

Bestyrelsen for Endelave skole.

VELKOMMEN TIL ENDELAVE SKOLE

Velkommen til Foreningen Endelave Skoles hjemmeside.
Foreningen Endelave Skole blev oprettet den 28. april 2019 og blev sat i drift den 1. juli 2019.

Formålet med foreningen er at stå for driften og administrationen af bygningen: ”Endelave Skole” og udenomsarealer, herunder at modtage eventuelle tilskud til driften fra Horsens Kommune og indgå aftaler om brug af ”prøvelejligheden”.

Derudover har foreningen til formål at: 
– Gøre Endelave til en velbesøgt og integreret del af Horsens Kommune. 
– Skabe grobund for aktiviteter på Endelave i et tæt samarbejde mellem øens beboere, erhvervsliv, foreninger og frivillige.
– Skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv.