Faciliteter

Disse faciliteter findes på Endelave Skole
Hovedbygningen
– Musiklokale
– Lærerværelse
– Tekøkken og toilette

Følgende er ikke disponible for udlejning:
– Bibliotek (for øens beboere)
– Fitness rum (for øens beboere)
– Legestue (for øens beboere)
– 1. sal Indkvartering for færgepersonale
– 1. sal Prøvelejlighed

Bagbygningen
– Gymnastiksal
– Toilette
– Køkken
– Bad og omklædning
– Sløjdlokale
– 1. sal skolestue 1 (lille mødelokale)
– 1. sal skolestue 2 (mødelokale)

Følgende er ikke disponibel for udlejning:
– 1. sal Arkiv for Endelave Museum

Hovedbygningen set fra skolegården
Set ovenfra. Øverst i billedet er bagbygning med gymnastiksal, køkken m.v. Nederst i billedet er hovedbygningen set fra Kongevejen.