Kontakt og ledelse

KONTAKT
– Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, mail info@endelaveskole.dk
– Kontakt derudover håndteres af bestyrelsen, samme mail info@endelaveskole.dk

FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse er på 9 medlemmer. 
– Maja S. Hoe – formand (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave) 
– Ib Elgaard – næstformand (repræsentant for Endelave Skoles naboer, som har matrikel op til skolen)
– Dorte Knudsen – kasserer (repræsentant udpeget af bestyrelsen for lægeurtehaven)- Sonja Elgaard – sekretær (medlem valgt af foreningen) 
– Hanne Nyholt  (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave)
– Kirsten Barner Nielsen (medlem valgt af foreningen)
– Marianne Brodersen (repræsentant fra Endelave Kro og Gæstgiveri) 
– Morten Skovmand Fogh (administrativ repræsentant fra Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab) 
-Birthe Knudsen (medlem af Horsens Byråd)

FORRETNINGSUDVALG
Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.