Faciliteter

Disse faciliteter findes på Endelave Skole
Hovedbygningen
– Stor mødelokale (pt. ikke indrettet)
– Tekøkken og toilet
– Lille mødelokale med rundt bord

Følgende er ikke disponible for udlejning:
– Bibliotek (for alle interesserede)
– Maskinrummet: Fitness rum (for øens beboere)
– Legestue (for øens beboere)
– Hjemmeplejekontor
– 1. sal Indkvartering for færgepersonale
– 1. sal Prøvelejlighed

Bagbygningen
– Gymnastiksal
– Toilet i stuen og på 1. sal
– Køkken
– Lerværksted
– Træværksted
– 1. sal mødelokale
– 1. sal Syværksted og Krea

Følgende er ikke disponibel for udlejning:
– 1. sal Arkiv for Endelave Museum

Hovedbygningen set fra skolegården
Set ovenfra. Øverst i billedet er bagbygning med gymnastiksal, køkken m.v. Nederst i billedet er hovedbygningen set fra Kongevejen.

Shelterområdet
– Fire dobbeltsheltere med plads til i alt 40 personer.
– Bålhytte med tilbehør til udendørs madlavning over bål