Kontakt og bestyrelse

KONTAKT
– Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, mail info@endelaveskole.dk
– Kontakt derudover håndteres af bestyrelsen.

FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf to vælges og syv udpeges: 

Formand
– Maja S. Hoe, mail majashoe@gmail.com
(repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave) 
Næstformand og ansvarlig for prøvelejlighed
– Ib Elgaard (repræsentant udpeget af Endelave Skoles naboer, som har matrikel op til skolen)
Kasserer
– Dorte Knudsen (repræsentant udpeget af bestyrelsen for lægeurtehaven)
Sekretær og webmaster
– Kiss Nøhr Jensen (medlem valgt på generalforsamlingen) 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
– Desiree Bakkestrøm Hougesen (medlem valgt på generalforsamlingen)
– Kim Holm Pedersen  (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave)
– Marianne Brodersen (repræsentant udpeget af Endelave Kro og Gæstgiveri) 
– Morten Skovmand Fogh (administrativ repræsentant udpeget af Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab) 
– Birthe Knudsen (medlem af og udpeget af Horsens Byråd)

Suppleanter
– Lotte Kronborg (valgt på genralforsamlingen)
– Bjarne Ottesen (valgt på generalforsamlingen)

Revisor
– Erling Sørensen
Revisorsuppleant
– Henning Brodersen

FORRETNINGSUDVALG
Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.