Kontakt og bestyrelse

KONTAKT
– Kontakt vedr. booking af faciliteter: Bente Skovgaard, mail info@endelaveskole.dk
– Kontakt derudover håndteres af bestyrelsen, samme mail info@endelaveskole.dk

FORENINGENS BESTYRELSE
Foreningens bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf to vælges og syv udpeges: 

Formand
– Maja S. Hoe (repræsentant udpeget af Beboerforeningen på Endelave) 
Næstformand
– Ib Elgaard (repræsentant udpeget af Endelave Skoles naboer, som har matrikel op til skolen)
Kasserer
– Dorte Knudsen (repræsentant udpeget af bestyrelsen for lægeurtehaven)
Sekretær og webmaster
– Sonja Elgaard (medlem valgt på generalforsamlingen)  VALGT FOR 2 ÅR 2019.04.28
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
– Kirsten Barner Nielsen (medlem valgt på generalforsamlingen) VALGT FOR 1 ÅR 2019.04.28
– Kim Holm Pedersen  (repræsentant udpeget i marts 2020 af Beboerforeningen på Endelave)
– Marianne Brodersen (repræsentant udpeget af Endelave Kro og Gæstgiveri) 
– Morten Skovmand Fogh (administrativ repræsentant udpeget af Horsens Kommune, Kultur- og medborgerskab) 
– Birthe Knudsen (medlem af og udpeget af Horsens Byråd)

Suppleanter
– Lotte Kronborg (valgt på genralforsamlingen) VALGT FOR 1 ÅR 2019.04.28
– Hanne Nyholt (valgt på generalforsamlingen) VALGT FOR 1 ÅR 2019.04.28

Revisor
– Erling Sørensen VALGT FOR 1 ÅR 2019.04.28
Revisorsuppleant
– Henning Brodersen VALGT FOR 1 ÅR 2019.04.28

FORRETNINGSUDVALG
Ledelsen af foreningen består af den samlede bestyrelse, men for at få en agil styring af daglige opgaver, har bestyrelsen besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.