Generel information

Skolen og udenomsarealerne lejes ikke ud til personer under 18 år og kan ikke benyttes til rus-ture, polter-abender og lignende.

Bål
Der må kun tændes bål (åben ild) i bålhytten. Bål og åben ild skal være under opsyn og være slukket senest kl. 22.00. Båltænding skal ske efter ophængte anvisninger for at reducere røgspredning.

Ro på området
Vi elsker livsglæde og håber, den kommer til udtryk uden vedvarende støj, råb og skrig.
Der må ikke spilles højt musik på Endelave Skoles område af hensyn til naboer.

Der skal være ro på skolens udenoms arealer kl. 22.00. Af hensyn til naboer tilstræbes dette også gældende for den tilstødende legeplads og boldbane.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i Foreningen Endelave Skoles bygninger.
Af respekt for og af hensyn til evt. tilstedeværende børn forventes det, at der udvises ansvarlighed mht. rygning på skolens område. 

Hvor mange er der plads til i shelterområdet?
• I shelterområdet er der fire dobbeltsheltere med plads til i alt 40 personer.

Hvis der derudover eller som supplement til ophold i shelterområdet ønskes teltopslagning, så henviser vi venligst til Endelave Campingplads, der ligger lidt længere henne ad Kongevejen. Læs mere her: https://endelavecamping.dk/

Der er også mulighed for at slå lejr ved Endelave Lejren på vestsiden af Endelave. Læs mere her: http://udinaturen.dk/facilitet/Endelave-Lejren/6416

Ankomst og afrejse for brugere fra fastlandet
– ankomst afpasses færgeankomsten
– afrejse afpasses færgeafgang – men der skal være tid til afleveringsgennemgang.

Rengøring
Almen rengøring (oprydning, fejning, gulvvask, toiletrengøring m.v.) ved aflevering/fraflytning påhviler Bruger. Endelave Skoles faciliteter og inventar skal derved afleveres i samme stand som ved overtagelsen.

Der må ikke efterlades madvarer i køleskabet i skolekøkkenet, med mindre det er aftalt med udlejer. Køleskabet skal rengøres ved aflevering/fraflytning.

Ekstra rengøring
Hvis der ved afleveringen/fraflytningen vurderes, at der er brug for nødvendig ekstra rengøring, vil det blive foretaget af Foreningen Endelave Skole og blive faktureret til brugeren.

Erstatninger
Der tages forbehold for prisændringer samt lejebetingelser Skader eller mangler på Foreningens faciliteter anmeldes til Foreningen og erstattes inden afrejsen. 

Ødelagte glas faktureres med 30 kr. pr. stk.
Ødelagt service faktureres med 50 kr. pr. stk.
Andre ødelagte ting faktureres individuelt.