Generel information

Skolen og udenomsarealerne lejes ikke ud til personer under 18 år og kan ikke benyttes til rus-ture, polter-abender og lignende.

Shelterområdet ligger midt i Endelave by, med naboer tæt på.

Er shelterområdet optaget eller kan nedenstående reglement ikke imødekommes, så er der i stedet mulighed for at kontakte Endelave Campingplads

eller at lave aftale om at slå lejr ved Endelave Lejren hvor der også er shelters, på den sydvestlige side af Endelave.

Shelterområdet på Endelave skole

Kontaktperson og information: Bente Skovgaard, tlf: 5158 9971

Betaling for overnatning i skolens sheltere: Kr. 25,00 pr. person pr. overnatning.

Betaling sker via Mobilpay: 56 19 13

Booking af shelter:
Mail til INFO@ENDELAVESKOLE.DK
Hvis overnatning er mulig, vil du modtage en bekræftelse pr. mail

I shelterområdet er der fire dobbeltsheltere med plads til i alt 40 personer.

Der må ikke opslås telt på shelterområdet eller den nærliggende sportsplads.
Der må ikke køres køretøjer ind på området.

Bål
Der må kun tændes bål (åben ild) i bålhytten.
Bål og åben ild skal være under konstant opsyn og være slukket senest kl. 22.00
Båltænding skal ske efter ophængte anvisninger for at reducere røgspredning.

Båludstyr
Båludstyret findes i skuret på bagsiden af gymnastiksalen. Båludstyret er til brug på for shelterophold og skal afleveres rengjort i skuret efter endt brug.

Brænde
Brænde findes i brændeskuret i garagen i brændeskuret. Her findes også skolens legeredskaber, der skal stilles på plads efter brug.

Ro på området
Der skal være ro på shelterpladsen og skolens udenomsarealer kl. 22.00 til kl. 8.00

Af hensyn til naboer gælder det også for den tilstødende legeplads og boldbane.
Vedvarende støj, råd og skrig skal undgås. Der må ikke spilles høj musik på området.

Der skal tages særligt hensyn til naboen på legepladsen bag gymnastiksalen efter kl. 18.00

Ligeledes skal der ved leg i skolegården og på den lille legeplads i skolegården, tages hensyn til færgepersonalet på første sal i skolens hovedbygning og naboer.

I forbindelse med opholdet forventes det, at der udvises ansvarlighed, almindelig adfærd, respekt og hensyn til såvel naboer som øvrige brugere af shelterområdet.

Det er forbudt at opholde sig på shelternes tag.

Alkohol
I forbindelse med opholdet forventes det, at der udvises ansvarlighed i forhold til indtagelse af alkohol, af hensyn til øvrige brugere, naboer og eventuelle deltagende børn.

Rygning
Rygning er ikke tilladt i Foreningen Endelave Skoles bygninger.
Det forventes, at rygning foretages på en sådan måde, at det ikke er til gene for andre.

Rengøring
Almindelig rengøring ved fraflytning påhviler de enkelte brugere.
Affaldssække kan afleveres i restaffaldscontainere ved skolens indgang.
Nye sække findes i brændeskuret
Stålvask skal rengøres efter brug.