Priser

Pris for shelterleje for privatpersoner er: 25 kr. pr. person pr. overnatning.

For de øvrige faciliteter gælder:

Ved brug af faciliteterne afleveres faciliteter og lokaler ryddelige, fejede og rengjorte. Hvis der konstateres manglende oprydning og tilsnavsede faciliteter, der vil kræve rengøring,  vil der blive fremsendt faktura for ekstra rengøring.

Skoler, institutioner og foreninger fra Horsens Kommune  (aftale 1A og 1B)

Forbrugsgebyr for forbrug af el, vand, aftørringspapir, affaldssække, bålbrænde, rengøringsmidler mm.

500 kr. pr. overnatning for de første 25 personer.
For personer derudover 10 kr. pr. person pr. overnatning

Shelterområdet bag gymnastiksal – sheltere, plæne, grill hytte.
Bagbygning med gymnastiksal og bruserum, toilet og køkken.  
Enkeltvis shelter leje.
Lærerværelse og tekøkken.
Biblioteket (til mindre møder)
Træ/Ler/Kreaværksted
Mødelokale 1. sal

Uden beregning. Finansieret af driftstilskud fra Horsens Kommune.


Foreninger hjemmehørende på Endelave (til møder og arrangementer) (Aftale 1A)

Alle faciliteter

Uden beregning. Finansieret af driftstilskud fra Horsens Kommune.

Skoler, institutioner og foreninger udenfor Horsens Kommune  (Aftale 2A og 2B)

Forbrugsgebyr for forbrug af el, vand, aftørringspapir, affaldssække, bålbrænde, rengøringsmidler mm.

500 kr. pr. overnatning for de første 25 personer.
For personer derudover 10 kr. pr. person pr. overnatning.

Shelterområdet bag gymnastiksal – sheltere, plæne, grill hytte

1.000 kr. for op til to overnatninger.
Pr. efterfølgende overnatning 250 kr.  

Bagbygning med gymnastiksal og bruserum, toilet og køkken  

1.500 kr. for op til to overnatninger.
Pr. efterfølgende overnatning 250 kr.  

Lærerværelse og tekøkken
Biblioteket (til mindre møder)
Træ/Ler/Kreaværksted
Mødelokale 1. sal

250 kr. (op til 4 timer) 75 kr./time derefter  

Private med folkeregister-adresse eller fast ejendom på Endelave (til private arrangementer) (Aftale 3)

Forbrugsgebyr for forbrug af el, vand, aftørringspapir, affaldssække, bålbrænde, rengøringsmidler mm.

300 kr. pr. opstart af lerværkstedets ovn (grundet dyre el-priser)

Shelterområdet bag gymnastiksal – sheltere, plæne, grill hytte

500 kr. for et døgn.
Pr. efterfølgende døgn 250 kr.  

Bagbygning med gymnastiksal og bruserum, toilet og køkken  

1.000 kr. for et døgn.
Pr. efterfølgende døgn 500 kr.

Shelterleje for private brugere incl. øboer ( Aftale 4)

Enkeltvis shelter leje

25 kr. pr. person pr. overnatning.